Poistenie vozidla

Zdravotný dotazník

Zapište meno, priezvisko, adresu a telefonný kontakt vašho všeobecného lekára. Dámy vas prosím aby ste zapisali aj vášho gynekológa.
(napr. zhubné i nezhubné nádory, cysty, myómy)
Alzheimer, Aneuryzma na mozgu alebo srdci, Atherosclerosis universalis, Autizmus, Barrettov pažerák, Bipolárna afektívna porucha, Cirhóza pečene, Cystická fibróza, Diabetes insipidus, Diabetes mellitus (cukrovka) 1. typu u detí, Diabetická nefropatia alebo polyneuropatia, Familiárna adenomatózna polypóza, Hypertonické srdce, Chronická glomerulonefritída, Chronická obštrukčná choroba pľúc, Chronická pankreatitída, Infarkt myokardu, Ischemická choroba srdca, Kardiomyopatia, Mániodepresívna psychóza, Muskulárna dystrofia, Náhla cievna mozgová príhoda, Nefrotický syndróm, Obsedantnokompulzívna porucha, Organický psychosyndróm, Parkinsonova choroba, Pľúcna hypertenzia, Polycystické obličky, Poruchy osobnosti, Sekundárna hypertenzia, Schizofrénia, Sjögrenov syndróm, Skleróza multiplex, Suicidálne/Samovražedné prejavy, Syfilis, Syndróm spánkového apnoe, Systémová sklerodermia, Systémový lupus erythematosus, Transplantácie, Vaskulárna nefroskleróza, Vaskulitída